Reklamační řád

Reklamační řád

  • Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou (dodacím listu). Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad ke zboží po dobu záruční lhůty uschovat.
  • Zboží u kterého je to nezbytné a je dodáváno konečnému uživateli, vystaví prodávající firma Cominvest CZ, s.r.o. záruční list. V případě dodávek tohoto zboží za účelem dalšího prodeje bude záruční list ke zboží přiložen.
  • Po převzetí je kupující povinen si zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu. Převzetím se rozumí předání zboží rozvozem Cominvest CZ, s.r.o. nebo dopravcem (Česká pošta, DPD, TOP TRANS, …) kupujícímu.
  • Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit.
  • Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.
  • Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adresu prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.
  • Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.
  • K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu (dodací list), doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.
  • V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.
  • Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

EET

Informační oznámení 
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.”

 

Forma poskytování informací
Naše firma poskytuje svým zákazníkům informace o nabízeném zboží, novinkách a pravidelně pořádá akce na zboží. Tyto informace jsou poskytovány písemnou formou a zasílány poštou nebo formou e-mailů.

Zasílání informací e – mailem
Pokud jste zaregistrováni v našem e-velkoobchodě nebo v naší účetní databázi, považujeme vás za naše stálé zákazníky. Z tohoto důvodu si dovolíme zasílat vám pravidelné informace o akcích a novém zboží prostřednictvím e-mailu. Pokud byste se zasíláním zpráv nesouhlasili, můžete se odhlásit automatickým prolinkem ve spodní části sdělení, nebo nás o tom informovat a my vás ze seznamu pro rozesílání vyřadíme. Zpravidla se jedná o e-mailové zprávy 1 – 2 x měsíčně.

Vaše ochrana
Při naší spolupráci se snažíme chránit vaše údaje. K naší spolupráci však potřebujeme ty, které jsou nezbytné pro zajištění dodávek zboží, vystavení prodejních dokladů, vyřizování reklamací a podobně. Stejně tak jsou nutné kontaktní údaje pro pravidelný kontakt s vámi. Získaná data jsou shromažďována v bezpečné databázi a nejsou poskytována třetí straně.